Red de stad!

Unizo en GMF zijn helemaal geen tegenstander van ontwikkeling aan Flanders Expo. We willen alleen een andere ontwikkeling. Een ontwikkeling die de stad niet schaadt en waar de randvoorwaarden voor duurzame mobiliteit zijn ingevuld.
We willen eerst een goede ontsluiting met de tram én een apart treinstation
We willen geen parking van 4000 plaatsen
We willen geen vierde rijstrook op de E40
We willen geen grootschalig shoppingcentrum dat de concurrentie aangaat met de binnenstad

We willen dat het achterhaalde plan voor The Loop en Flanders Expo wordt herzien. Deze grootschalige ontwikkeling betekent een economisch, verkeerstechnische en financiële strop voor de stad en regio. Mogelijke alternatieven zijn volgens GMF en UNIZO de ontwikkeling van kennisbedrijven en kantoorachtigen, zoals dat trouwens ook voorzien is in het bestuursakkoord (ter vervanging van het wetenschapspark in Zwijnaarde). Tevens zien GMF en UNIZO mogelijkheden voor de herlocalisatie van baanwinkels die moeilijk in de stad terecht kunnen, zoals wagenverkoop of tuincentra. Door hier ruimte te voorzien voor een verhuis van de talrijke baanwinkels langs onder meer de Kortrijkse Steenweg, kan het landschap opnieuw hersteld worden. Twee vliegen in één klap.